Een blijvende herinnering, terwijl je leerdoelen afvinkt

20231023 150231

5 Redenen voor deze havenuitstap

  1. Kennismaking met de haven als logistieke poort voor onze economie.
  2. Zicht krijgen op de veelheid aan profielen gekoppeld aan logistiek en supply chain management.
  3. Belang van planning ervaren om de vele schakels in een logistiek proces op elkaar af te stemmen.
  4. Inzien dat er nog heel wat ruimte is om vervoers- en goederenstromen te optimaliseren en dat digitalisering daarbij een grote rol kan spelen.
  5. Kennismaking met de sector van Transport & Logistiek en wat daarbinnen leeft: physical internet, collaborative shipping, last mile logistics,...