4.7 Betekenisvol leren kiezen

Het eigen leer- en keuzeproces in handen nemen

  • LPD 28 De leerlingen doorlopen bewust hun studie- of beroepskeuze
    Wenk: De haven is vaak ongekend terrein. Nochtans zijn er heel wat toekomstmogelijkheden. Via FixLogistix/Havenbezoek krijgen jongeren meer zicht op studie- en beroepskeuzes gekoppeld aan logistiek.
  • MD 15.01 De leerlingen doorlopen bewust hun studie- of beroepskeuze (LPD 28)