4.4 Supply Chain Management

 • LPD18+ De leerlingen lichten het belang van supply chain management voor de onderneming toe.
  Wenk: In FixLogistix zijn leerlingen vooral aan zet om het logistiek management te beheren. De combinatie met een havenbezoek geeft zicht op het belang van supply chain management, dat het logistieke niveau overstijgt.
 • LPD 21 De leerlingen leggen de werking van een magazijn met aandacht voor goederen- en informatiestroom en opslagsystemen.
  Wenk: In FixLogistix worden de leerlingen met verschillende goederen geconfronteerd: bulk, container, losse pakketten. Het is aan hen om gepaste vervoersmodi te selecteren. Bijkomend moet ze ook de documentenstroom monitoren en de juiste personen selecteren om het transport op te volgen.
 • BK 07 De leerlingen lichten de goederen- en informatiestroom in een magazijn toe (LPD 21).

4.5 (Inter)nationaal goederenvervoer

4.5.1 Internationale verkoop

 • LPD 22 | BK06 De leerlingen lichten de rol en taken van tussenpersonen bij vervoer en logistieke diensten toe.
  Wenk: In FixLogistix is het hun opdracht als planner om naast de juiste vervoersmodi, ook de juiste (tussen)personen te selecteren voor elk transport. Bij het selecteren van de juiste nodes komen ze te weten wie welke rol kan vervullen.
 • LPD 24 De leerlingen beschrijven goederencategorieën en eenheidsladingen in het vervoer.
  Wenk: In FixLogistix worden de leerlingen met verschillende goederen geconfronteerd: bulk, container, losse pakketten. Het is aan hen om gepaste vervoersmodi te selecteren.

4.5.2 Douane

 • LPD 25 De leerlingen lichten basisbegrippen inzake douanewetgeving toe (unie en niet-uniegoederen, in- en uitvoer, unie- en gemeenschappelijk douanevervoer)
  Wenk: In FixLogistix worden de trajecten voor de planner steeds complexer. Willen ze een internationaal transport opzetten, dan slagen ze daar alleen in als ze over de nodige documenten beschikken en een douanebeambte op de juiste plaats in het traject toevoegen.
 • BK13 De leerlingen passen basisformaliteiten voor internationaal goederenvervoer in zeer eenvoudige situaties toe. (LPD 25)

4.5.3 Vervoersmodi en reglementering

 • LPD 28 De leerlingen beargumenteren een gekozen transportmodus of combinatie van modi voor een gegeven transport.
  Wenk: In FixLogistix heeft elk transport een kost, ecoscore en duurtijd. Rekening houden met de wensen van de klant, ecoscore en beschikbare middelen vormen de uitdaging.

4.5.4 Documentenflow

 • LPD 34 De leerlingen lichten een (inter)nationaal transport aan de hand van verkoop-, transport-, douane- en andere noodzakelijke documenten toe.
  Wenk: Cfr. LPD 25
 • BK09 De leerlingen bespreken de documentenstroom bij een nationaal en internationaal goederentransport met inbegrip van verkoop-, transport-, douane- en andere noodzakelijke documenten. (LPD 34)