Sleutelcompetenties en leerdoelen

Met de escape game Food Factory boek je maximale leerwinst in minimale tijd.

Met dit STEM-spel toets je leerdoelen af over verschillende leerdomeinen heen. De focus ligt op techniek, computationeel denken en wetenschap. Daarnaast is samenwerken de sleutel tot succes.

Voor deze escape game werd gekozen om de focus te leggen op volgende sleutelcompetenties:

 • Digitale competenties
 • Sociaal-relationele competenties
 • Wiskunde, Wetenschappen, Technologie en STEM
 • Duurzaamheid
 • Leercompetenties
 • Zelfbewustzijn
 • Ondernemingszin

In functie van de hedendaagse noden en kansen in de voedingsindustrie kregen volgende inhouden extra aandacht:

 • IT, computationeel denken, automatisatie, robotisering en digitale vaardigheden
 • (Onderhouds-)techniek, elektriciteit, mechanica
 • Wetenschap, chemie, bio-techniek en voedingstechnologie
 • Samenwerken, informatie en kennis delen, creativiteit en probleemoplossend denken

Op de infofiches vind je de leerdoelen per puzzel terug. Deze fiches kan je downloaden onder 'Naverwerking'.

Infofiche met doelen per spelpuzzel