Katholiek onderwijs

Gemeenschappelijk funderend leerplan 2de en 3de graad D-, D/A- en A finaliteit

II-III-GFL-ddaa

LPD 28 De leerlingen doorlopen bewust hun studie- of beroepskeuzeproces.

Gemeenschaps- | Stedelijk- | Provinciaal onderwijs

Minimumdoelen

MD 15.01 De leerlingen doorlopen bewust hun studie- of beroepskeuzeproces. (LPD 28)