Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen (3de graad D-finaliteit)

Katholiek Onderwijs

III-BCSW-d

  • LPD 1 S De leerlingen voeren onderzoek aan de hand van een wetenschappelijke methode om kennis te ontwikkelen en om vragen te beantwoorden.
  • LPD 2 S De leerlingen passen geschikte labotechnieken toe om betrouwbare informatie te verzamelen met aandacht voor goede labopraktijken.
  • LPD 3 S De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor een probleem door STEM-disciplines geïntegreerd toe te passen.

Gemeenschaps- | Stedelijk- | Provinciaal onderwijs

Minimumdoelen

  • MD 06.43 De leerlingen werken op een veilige en duurzame manier met materialen, stoffen, organismen en technische systemen. (LPD 3 S)
  • MD 06.44 De leerlingen voeren onderzoek aan de hand van een wetenschappelijke methode om kennis te ontwikkelen en om vragen te beantwoorden. (LPD 1 S)
  • MD 06.45 De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door wetenschappen, technologie of wiskunde geïntegreerd aan te wenden. (LPD 4 S)
  • MD 06.46 De leerlingen analyseren de wisselwerking tussen wetenschappen, technologie, wiskunde en de maatschappij aan de hand van maatschappelijke uitdagingen. (LPD 5 S)

Specifieke minimumdoelen

  • SMD 12.01.01 De leerlingen ontwikkelen een oplossing voor problemen door STEM-disciplines geïntegreerd toe te passen. (LPD 4 S)
  • SMD 12.01.02 De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid meetinstrumenten en hulpmiddelen. (LPD 2 S, 3 S).
  • SMD 12.03.01 De leerlingen passen geschikte labotechnieken toe om betrouwbare informatie te verzamelen met aandacht voor goede labopraktijken. (LPD 3 S)