Leerdoelen

Met Campus Circulair bezorg je jouw leerlingen een onvergetelijke dag terwijl je leerdoelen afvinkt. Een win-win dus! En het wordt nog beter. Doelen die vanuit het vakspecifieke moeilijker te realiseren zijn, zetten wij op ons programma!

Vind hieronder een oplijsting van de doelen per onderwijsnet:

Gemeenschappelijk funderend leerplan 2de & 3de graad D-, D/A- en A-finaliteit (II-III-GFL-ddaa)

1.1 Geëngageerd en verantwoordelijk
Een bewust engagement voor een rechtvaardige en duurzame samenleving

 • LPD 7 De leerlingen verwoorden hun eigen standpunt over maatschappelijke thema’s vanuit de aangereikte informatie.
 • LPD 8 De leerlingen dialogeren geïnformeerd en beargumenteerd over maatschappelijke thema’s.
  Wenk: Tijdens Campus Circulair zoomen we in op onze wegwerpmaatschappij, maar ook op de rol die jongeren daarin innemen. Welke keuzes maken ze zelf en waarom? Hoeveel belang hechten ze aan duurzaamheid?
  Wenk: In Plastic Fantastic trekken we het plasticsoep verhaal open. Door leerlingen te informeren, de voordelen en circulaire mogelijkheden van kunststoffen te verkennen, verruimen we hun blik op dit maatschappelijk thema.
  Wenk: In Talking Textiles staan leerlingen stil bij eigen kledingkeuzes. Duurzaam t.o.v. fastfashion. Zijn ze bereid om meer te betalen voor duurzame stukken. Hoe zit het met hun eigen koopgedrag?
 • LPD 9+ De leerlingen reflecteren over hun engagement op school en in de samenleving.
  Wenk: Circulaire kunststoffen zijn alleen werkbaar als de burger zijn steentje bijdraagt. Het verhaal van duurzame kunststoffen steunt dus deels op de bereidheid van o.a. jongeren om hun afval te sorteren. In welke mate zijn ze zich hier bewust van?
 • LPD 10 De leerlingen genereren creatieve ideeën om een probleem op te lossen en bespreken de uitvoerbaarheid ervan aan de hand van criteria.
  Wenk: In Talking Textiles zijn leerlingen zelf aan zet om een nieuw duurzaam product te ontwikkelen. Ze worden daarbij uitgedaagd om out of the box te denken a.d.h.v. een gerichte brainstromtechniek. Door in overleg ideeën te genereren, keuzes te maken en prioriteiten te stellen, staan ze stil bij de complexiteit van productontwikkeling.

4.4 Cultureel en artistiek
De waardering van cultuur en van creatieve mogelijkheden vanuit diverse perspectieven

 • LPD 14 De leerlingen doorlopen een artistiek-creatief proces vanuit verbeelding. 
  Wenk: In Talking Textiles ontdekken de leerlingen de ongelimiteerde mogelijkheden van textiel en krijgen ze de opdracht een eigen product te ontwikkelen. Daarbij speelt innovatie en functionaliteit een grote rol. Om tot een ontwerp te komen vertrekken ze vanuit hun verbeelding. Die wordt aangewakkerd via een brainstormtechniek.

4.7 Betekenisvol leren en kiezen
Het eigen leer- en keuzeproces in handen nemen

 • LPD 28 De leerlingen doorlopen bewust hun studie- of beroepskeuzeproces.
  Wenk: Met Campus Circulair wekken we bij leerlingen de interesse om zich verder te informeren over de uiteenlopende beroeps- en studiekeuzes richting een toekomst in een van de sterke industriële sectoren in eigen regio. Industrie staat vaak ver van hun bed, maar heeft heel wat in petto voor diverse profielen.

Minimumdoelen

 • MD 07.04 De leerlingen gaan geïnformeerd, beargumenteerd en constructief in dialoog over maatschappelijke thema’s. (LPD 7, 8)
 • MD 15.01 De leerlingen doorlopen bewust hun studie- of beroepskeuzeproces. (LPD 28)
 • MD 15.02 De leerlingen genereren creatieve ideeën om een probleem op te lossen en bespreken de uitvoerbaarheid ervan aan de hand van criteria. (LPD 10)
 • MD 16.04 De leerlingen doorlopen een artistiek-creatief proces vanuit verbeelding. (LPD 14)

Leerplan Financieel-economische vorming 3de graad D- en D/A-finaliteit (III-FEV-dda)

4.1 Financieel bewust

 • LPD 1 De leerlingen beargumenteren binnen een gesimuleerd persoonlijk of gezinsbudget keuzes bij aankopen rekening houdend met de totale kostprijs en de financieringskost.
  Wenk: Huren of Leasen/Delen zijn vormen van circulaire economie en vinden steeds meer hun ingang. Waar je vroeger enkel een huis huurde en een boek leende zijn er op vandaag heel wat meer deelsystemen en leasingmogelijkheden (Citysteps, Cambio autodelen, Honest broeken op afbetaling,…). Hoe staan leerlingen hiertegenover?

Minimumdoelen

 • MD 11.01 De leerlingen beargumenteren binnen een persoonlijk of gezindsbudget keuzes bij aankopen rekening houdend met de totale kostprijs en de financieringskost. (LPD 1)

Leerplan Economie 3de graad D-finaliteit (III-Eco-d)

4.1.5 Economische groei en conjunctuur

 • LPD 17 De leerlingen reflecteren over economische modellen en duurzame economische ontwikkeling.
  Wenk: In Circonopoly zijn de leerlingen aan zet als CEO van hun eigen sneakerbedrijf om de switch te maken van een lineair naar circulair bedrijfsmodel. Daarbij maken per investeringsronde bepaalde keuzes die impact hebben op hun budget, maar ook op hun circulariteit. Gaandeweg ervaren ze dat de switch naar een circulaire economie een proces is waarbij aandacht ze het financiële aspect niet uit het oog mogen verliezen.
 • LPD 18+ De leerlingen illustreren hoe ondernemingen duurzaamheid integreren in hun beleidsvoering.
  Wenk: Tijdens Circonopoly worden enkele ‘Good practices’ van circulair ondernemen onder de loep genomen.

Minimumdoelen

 • MD 16.01.16 De leerlingen reflecteren over economische modellen en duurzame economische ontwikkeling. (LPD 17)

SDG’s

 • SDG 8 Waardig werk en economische groei
 • SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie