Leerdoelen

Circonopoly past perfect binnen vakgebieden zoals economie, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, ondernemen (bijvoorbeeld mini-onderneming), burgerschap, industriële wetenschappen, STEM … voor de 3e graad secundair onderwijs ASO en TSO.

Vakoverschrijdende eindtermen

 • Globaal: tijdens het spel moeten leerlingen samenwerken, exploreren en kritisch denken.
 • Context 4 Omgeving en duurzame ontwikkeling: duurzaamheidsvraagstukken, duurzaam gebruik van grondstoffen en goederen en het zoeken naar duurzame oplossingen voor de leefomgeving vormen de rode draad van het spel.
 • Context 6 Socio-economische samenleving: de leerlingen houden meer rekening met duurzaamheid bij het kopen van goederen en diensten.
 • Technisch - technologisch: de businessmodellen tonen ook de technische aspecten, omdat het de volledige levenscyclus van een product weergeeft, van grondstof tot eindfase.

Vakgebonden eindtermen

 • Nederlands:
  • Verschillende vaardigheden komen in het spel aan bod. Zo wordt van de leerlingen verwacht dat ze discussiëren, luisteren en lezen.
 • Economie:
  • Het doel van het spel (een circulair businessmodel maken) kan dienen als economisch vraagstuk waarop de leerlingen kunnen werken
  • Circulaire economie is een belangrijk thema binnen duurzaam ondernemen. Aan de hand van een mini-onderneming of simulatiespel leren de leerlingen zelf in de praktijk hoe een economisch systeem in elkaar zit.
 • Wetenschappen:
  • Aardrijkskunde: circulaire economie is een oplossing voor de schaarste aan grondstoffen en de uitdagingen op het vlak van milieu
  • Industriële wetenschappen: tijdens het spel komen verschillende maatschappelijke vaardigheden aan bod, zoals probleemoplossend leren en kritisch denken.
  • Wetenschapsvakken (biologie, fysica, aardrijkskunde): de leerlingen gaan op zoek naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken zoals de schaarste aan grondstoffen.

SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen)

De belangrijkste SDG voor Circonopoly is SDG 12: verantwoorde consumptie en productie. Daarnaast zijn er ook linken te leggen naar SDG 8 “Eerlijk werk en economische groei”, SDG 9 “Industrie, innovatie en infrastructuur” en SDG 13 “Klimaatactie”.

Raadpleeg de doelen op www.onderwijsdoelen.be en de volledige lijst SDG's hier.