Leerdoelen

Circonopoly past perfect binnen vakgebieden zoals economie, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, ondernemen (bijvoorbeeld mini-onderneming), burgerschap, industriële wetenschappen, STEM … voor de 3e graad secundair onderwijs ASO en TSO.

Vakoverschrijdende eindtermen

 • Globaal: tijdens het spel moeten leerlingen samenwerken, exploreren en kritisch denken.
 • Context 4 Omgeving en duurzame ontwikkeling: duurzaamheidsvraagstukken, duurzaam gebruik van grondstoffen en goederen en het zoeken naar duurzame oplossingen voor de leefomgeving vormen de rode draad van het spel.
 • Context 6 Socio-economische samenleving: de leerlingen houden meer rekening met duurzaamheid bij het kopen van goederen en diensten.
 • Technisch - technologisch: de businessmodellen tonen ook de technische aspecten, omdat het de volledige levenscyclus van een product weergeeft, van grondstof tot eindfase.

Vakgebonden eindtermen

 • Nederlands:
  • Verschillende vaardigheden komen in het spel aan bod. Zo wordt van de leerlingen verwacht dat ze discussiëren, luisteren en lezen.
 • Economie:
  • Het doel van het spel (een circulair businessmodel maken) kan dienen als economisch vraagstuk waarop de leerlingen kunnen werken
  • Circulaire economie is een belangrijk thema binnen duurzaam ondernemen. Aan de hand van een mini-onderneming of simulatiespel leren de leerlingen zelf in de praktijk hoe een economisch systeem in elkaar zit.
 • Wetenschappen:
  • Aardrijkskunde: circulaire economie is een oplossing voor de schaarste aan grondstoffen en de uitdagingen op het vlak van milieu
  • Industriële wetenschappen: tijdens het spel komen verschillende maatschappelijke vaardigheden aan bod, zoals probleemoplossend leren en kritisch denken.
  • Wetenschapsvakken (biologie, fysica, aardrijkskunde): de leerlingen gaan op zoek naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken zoals de schaarste aan grondstoffen.

SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen)

De belangrijkste SDG voor Circonopoly is SDG 12: verantwoorde consumptie en productie. Daarnaast zijn er ook linken te leggen naar SDG 8 “Eerlijk werk en economische groei”, SDG 9 “Industrie, innovatie en infrastructuur” en SDG 13 “Klimaatactie”.

Raadpleeg de doelen op www.onderwijsdoelen.be en de volledige lijst SDG's hier.

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.