Leerdoelen

Vind hier de leerdoelen en vakoverschrijdende eindtermen die je kan aanvullen met studierichting- of vakgebonden leerdoelen.

Leerdoelen

  • Weten dat er verschillende soorten kunststoffen bestaan met verschillende eigenschappen.
  • Inzicht krijgen in hoe we afval van kunststoffen minimaal kunnen houden, en wat overblijft maximaal kunnen herbestemmen en hergebruiken.
  • Kennismaken met verschillende productietechnieken, o.a. vacuümvormen en de werking van de techniek begrijpen.
  • Aandacht voor veiligheid op de werkvloer door naleving preventiemaatregelen en dragen van veiligheidskledij.
  • Bewustwording van de eigen impact op ecologie en economie.


Vakoverschrijdende eindtermen


Context 4 Omgeving en duurzame ontwikkeling

2. De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.
3. De leerlingen zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen.
4. De leerlingen zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren.

Context 6 Socio-economische samenleving

5. De leerlingen geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en economische activiteiten. (Circulaire switch)

STAM

Exploreren - De leerlingen benutten leerkansen in diverse situaties.
Creativiteit - De leerlingen ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren.

Technisch-Technologische Vorming (ASO)

Technisch begrijpen: De leerlingen kunnen kennis en vaardigheden uit verschilllende sectoren herkennen.
Technisch begrijpen: De leerlingen kunnen ondernemingen/organisaties karakteriseren als uitvoerders van technische processen en de rol van verschillende technische beroepen en vaardigheden hierbij toelichten.