20230120 131505

8 Redenen om Fix Logistix op je lesprogramma te zetten

  1. Maak kennis met de haven als logistieke poort voor onze economie.
  2. Krijg zicht op de veelheid aan profielen gekoppeld aan logistiek en supply chain management.
  3. Ervaar het belang van planning om de vele schakels in een logistiek proces op elkaar af te stemmen.
  4. Krijg voeling met de documentenstroom onderliggend aan (inter)nationaal (goederen)transport.
  5. Word bewust van financiële en duurzaamheidskeuzes.
  6. Exploreer voor- en nadelen van verschillende vervoersmodi.
  7. Maak klantgerichte keuzes.
  8. Ontdek dat er nog heel wat ruimte is om vervoers- en goederenstromen te optimaliseren en dat digitalisering daarbij een grote rol kan spelen.

Bovendien vink je met FixLogistix heel wat leerdoelen af. Vind hieronder de leerplankoppeling voor een selectie aan studiegebieden, zowel voor het Katholiek onderwijs als het Provinciaal, Stedelijk en GO-onderwijs (minimumdoelen).

Afhankelijk van de klemtonen die je legt, zijn er ook mogelijkheden voor andere vakken en studierichtingen. Vind je geen aansluiting bij de economische invalshoek? Ga dan te rade in de leerplannen waarbinnen je zelf actief bent.