Lesmateriaal

Tijdens de game gaan leerlingen op in het spel. Tijdens de aansluitende nabespreking krijgen ze een beter zicht op alle spelonderdelen, staan ze stil bij hun talenten en maken ze de koppeling tussen die talenten en beroeps- of studiekeuze.

Hieronder vind je alle documenten gekoppeld aan de game en nabespreking. Wil je vanuit je spelobservatie zaken nog eens klassikaal uitlichten of als opstap naar een nieuw lesthema gebruiken, dan vind je hier de nodige documenten.