Naverwerking in de klas

Tijdens de game gaan leerlingen op in het spel. Met de nabespreking in de klas krijgen ze een beter zicht op alle spelonderdelen, staan ze stil bij hun talenten en maken ze de koppeling tussen die talenten en beroeps- of studiekeuze.

Je leerlingen overwinnen tijdens de game uitdagingen door hun competenties en interesses optimaal in te zetten. Als leerkracht observeer je de spelsessie. Een goede observatie is een must om de nabespreking in de klas in goede banen te leiden. Daarin leg je samen met de leerlingen de link tussen de verschillende spelonderdelen en de beroepsprofielen en koppelen ze hun spelervaringen aan werkcompetenties. Deze nabespreking helpt de jongeren voeling krijgen met beroepen of studies die in de lijn liggen van hun talenten.

Vind hieronder de handleiding en de nodige documenten voor je les.