MENS EN MAATSCHAPPIJ

2.2.

De leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld illustreren hoe de prijs van een product tot stand komt.

Toelichting productieproductieproces kunststofmaterialen

2.3.

De leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt.

Gescheiden afvalophaling i.f.v. recyclage en circulair materialengebruik

2.5.

De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media.

Gebruiksgemak en prijs worden worden in reclame naar voor geschoven wat de wegwerpmaatschappij bewerkstelligt en circulariteit bemoeilijkt.

TECHNIEK


1.23.

De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water;

Inzamelen van eigen PMD-afval op basis van type kunststof, te vinden op de verpakking. Bewustwording correct sorteren i.f.v. hergebruik.

1.24.

De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu;

Plasticsoep versus circulariteit

2.1.

De leerlingen kunnen van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn

Zoektocht in eigen PMD-afval naar kunststof van een bepaald type (te lezen op de verpakking/het materiaal zelf).

2.2.

De leerlingen kunnen specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of demonteren;

Assemblage wagen: bodemplaat, wielen, carrosserie

2.3.

De leerlingen kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert

Testen of hun geassembleerde wagen vlot rijdt, stellen bij waar nodig.

2.5.

De leerlingen kunnen illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren

Vergelijk oude en nieuwe spuitgietmachines in de fabriekshal

2.6.

De leerlingen kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;

Eigenschappen per type kunststof: vaststelling dat elk type zijn eigen kwaliteiten heeft en er dus per product geëvalueerd moet worden wat het meest passende materiaal is voor productie van dat product.

2.8.

De leerlingen kunnen technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen herkennen binnen verschillende toepassingsgebieden van techniek.

Proces van recyclage (eigen afval) en productie (eigen wagen).

2.13.

De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren;

Gebruik montagehandleiding, handleiding machines,...

2.16.

De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken

Aandacht voor veiligheid tijdens productie en assemblage.

2.17.

De leerlingen kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden

Toelichting 'World overshoot day': te groot verbruik van grondstoffen, aarde leegzuigen => Oplossingen zoeken vanuit industrie, bijv. meer circulariteit creëren.

Liever op daguitstap?

Met de combi PlastIQ Moov & Tex-Air kan dat! We ontvangen 2 klassen van elk max. 24 leerlingen per dag.