Wetenschappen en techniek

1. Natuur

1.14. De leerlingen kunnen van courante materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen aantonen

2. Techniek

Kerncomponenten van techniek

2.1. De leerlingen kunnen van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn;

2.2. De leerlingen kunnen specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of demonteren;

2.6. De leerlingen kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;

Techniek als menselijke activiteit

2.13. De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren;

Techniek en samenleving

2.17. De leerlingen kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden;

1. Sociale vaardigheden - Domein relatiewijzen

1. Relatiewijzen

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.

1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.

1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

3. Sociale vaardigheden - Domein samenwerking

3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

Meer techniekbeleving voor je klas? Neem deel aan één van de Technoboost Techniekevents in West-Vlaanderen.