Een blijvende herinnering, terwijl je leerdoelen afvinkt

5 Redenen voor deze havenuitstap

 1. Kennismaking met de haven als logistieke poort voor onze economie.
 2. Zicht krijgen op de veelheid aan profielen gekoppeld aan logistiek en supply chain management.
 3. Belang van planning ervaren om de vele schakels in een logistiek proces op elkaar af te stemmen.
 4. Inzien dat er nog heel wat ruimte is om vervoers- en goederenstromen te optimaliseren en dat digitalisering daarbij een grote rol kan spelen.
 5. Kennismaking met de sector van Transport & Logistiek en wat daarbinnen leeft: physical internet, collaborative shipping, last mile logistics,...

Leerdoelen

Hieronder vind je:

 • de vakoverstijgende leerdoelen 3de graad,
 • de vakgebonden leerdoelen voor 3de graad:
  • economie moderne talen en economie wiskunde,
  • bedrijfswetenschappen | topsport-bedrijfswetenschappen,
  • bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen,
  • handel & logistiek.

De leerplankoppeling voor bovenstaande studiegebieden werd gemaakt voor het Katholiek Onderwijs, evenals het Provinciaal, Stedelijk en GO-onderwijs (minimumdoelen).
Afhankelijk van de klemtonen die je legt zijn er nog zeker ook mogelijkheden voor andere vakken en studierichtingen. Vind je dus geen aansluiting bij deze economische invalshoek, ga dan even ten rade in de leerplannen waarbinnen je zelf actief bent.

ALLE STUDIERICHTINGEN 3de graad secundair

Gemeenschappelijk funderend leerplan 2de en 3de graad D-, D/A- en A-finaliteit (II-III-GFL-ddaa)

4.7 Betekenisvol leren kiezen
Het eigen leer- en keuzeproces in handen nemen

 • LPD 28 De leerlingen doorlopen bewust hun studie- of beroepskeuze
  Wenk: De haven is vaak ongekend terrein. Nochtans zijn er heel wat toekomstmogelijkheden. Via FixLogistix/Havenbezoek krijgen jongeren meer zicht op studie- en beroepskeuzes gekoppeld aan logistiek.
 • MD 15.01 De leerlingen doorlopen bewust hun studie- of beroepskeuze (LPD 28)

ECONOMIE MODERNE TALEN | ECONOMIE WISKUNDE

Economie 3de graad D-finaliteit (III-Eco-d)

4.1 Economie

4.1.4 Internationale economie

 • LPD 8 De leerlingen analyseren gevolgen van internationaal handelsverkeer (2de graad)
  Wenk: Bewustwording dat import en export van goederen een belangrijke impact heeft op de groei van onze economie, prijsbepaling, goederentransport, concurrentie,…
 • SMD 16.01.12 De leerlingen analyseren internationaal handels- en betalingsverkeer. (LPD 8)

4.1.5 Economische groei en conjunctuur

 • LPD 14 | SMD 16.01.15
  De leerlingen evalueren economische groei als indicator voor welvaart en
  welzijn.
  Wenk: De haven biedt veel opportuniteiten voor bedrijven. Bijv. de exponentiële verruiming van hun afzetmarkt.
 • LPD 17 |SMD 16.01.16
  De leerlingen reflecteren over economische modellen en duurzame economische ontwikkeling.
  Wenk: Slim selecteren van vervoersmodi, tijdig inplannen van transporten, samenvoegen ervan, … logistiek is een belangrijk onderdeel van elk businessmodel bij (productie)bedrijven.

4.2 De doelstellingen en werking van een onderneming

4.2.1 De essentie van duurzaam ondernemen

 • LPD 18+ De leerlingen illustreren hoe ondernemingen duurzaamheid integreren in hun beleidsvoering. (2de graad)
  Wenk: Elke goederenstroom heeft zijn voetafdruk. Slim inzetten op transport en logistiek, is inzetten op duurzaamheid.

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN | TOPSPORT-BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Economie 3de graad D-finaliteit (III-Eco’-d)

Verwantschap met leerplan Economie (Economie Moderne Talen | Economie Wiskunde, zie hierboven) en leerplan Economie” (zie hieronder).

4.2 De doelstellingen en werking van een onderneming

4.2.5 Supply Chain Management

 • LPD 32 | SMD 16.05.09
  De leerlingen lichten het belang van supply chain management als onderdeel van het bedrijfsbeleid aan de hand van de logistieke ketens toe.
  Wenk: In FixLogistix zijn leerlingen vooral aan zet om het logistiek management te beheren. De combinatie met een havenbezoek geeft zicht op het belang van supply chain management, dat het logistieke niveau overstijgt.

BEDRIJFSONDERSTEUNENDE INFORMATICAWETENSCHAPPEN

Economie 3de graad D-finaliteit (III-Eco”-d)

Verwantschap met leerplannen Economie en Economie’.

4.2 Bedrijfswetenschappen

4.2.3 Supply Chain Management

 • LPD 10 | SMD 16.06.05
  De leerlingen lichten het belang van supply chain management als onderdeel van het bedrijfsbeleid aan de hand van de logistieke ketens toe.
  Wenk: In FixLogistix zijn leerlingen vooral aan zet om het logistiek management te beheren. De combinatie met een havenbezoek geeft zicht op het belang van supply chain management, dat het logistieke niveau overstijgt.

HANDEL & LOGISTIEK

Internationale handel en logistiek 3de graad D/A-finaliteit (III-IHL-da)

4.4 Supply Chain Management

 • LPD18+ De leerlingen lichten het belang van supply chain management voor de onderneming toe.
  Wenk: In FixLogistix zijn leerlingen vooral aan zet om het logistiek management te beheren. De combinatie met een havenbezoek geeft zicht op het belang van supply chain management, dat het logistieke niveau overstijgt.
 • LPD 21 De leerlingen leggen de werking van een magazijn met aandacht voor goederen- en informatiestroom en opslagsystemen.
  Wenk: In FixLogistix worden de leerlingen met verschillende goederen geconfronteerd: bulk, container, losse pakketten. Het is aan hen om gepaste vervoersmodi te selecteren. Bijkomend moet ze ook de documentenstroom monitoren en de juiste personen selecteren om het transport op te volgen.
 • BK 07 De leerlingen lichten de goederen- en informatiestroom in een magazijn toe (LPD 21)

4.5 (Inter)nationaal goederenvervoer

4.5.1 Internationale verkoop

 • LPD 22 | BK06 De leerlingen lichten de rol en taken van tussenpersonen bij vervoer en logistieke diensten toe.
  Wenk: In FixLogistix is het hun opdracht als planner om naast de juiste vervoersmodi, ook de juiste (tussen)personen te selecteren voor elk transport. Bij het selecteren van de juiste nodes komen ze te weten wie welke rol kan vervullen.
 • LPD 24 De leerlingen beschrijven goederencategorieën en eenheidsladingen in het vervoer.
  Wenk: In FixLogistix worden de leerlingen met verschillende goederen geconfronteerd: bulk, container, losse pakketten. Het is aan hen om gepaste vervoersmodi te selecteren.

4.5.2 Douane

 • LPD 25 De leerlingen lichten basisbegrippen inzake douanewetgeving toe (unie en niet-uniegoederen, in- en uitvoer, unie- en gemeenschappelijk douanevervoer)
  Wenk: Als planner in FixLogistix worden de trajecten die je afwerkt steeds complexer. Willen ze een internationaal transport opzetten, dan slagen ze daar alleen in als ze over de nodige documenten beschikken en een douanebeamte op de juiste plaats in het traject toevoegen.
 • BK13 De leerlingen passen basisformaliteiten voor internationaal goederenvervoer in zeer eenvoudige situaties toe. (LPD 25)

4.5.3 Vervoersmodi en reglementering

 • LPD 28 De leerlingen beargumenteren een gekozen transportmodus of combinatie van modi voor een gegeven transport.
  Wenk: In FixLogistix heeft elk transport een kost, eco-score en duurtijd. Rekening houden met de wensen van de klant, eco-score en beschikbare middelen vormen de uitdaging.

4.5.4 Documentenflow

 • LPD 34 De leerlingen lichten een (inter)nationaal transport aan de hand van verkoop-, transport-, douane- en andere noodzakelijke documenten toe.
  Wenk: Cfr. LPD 25
 • BK09 De leerlingen bespreken de documentenstroom bij een nationaal en internationaal goederentransport met inbegrip van verkoop-, transport-, douane- en andere noodzakelijke documenten. (LPD 34)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie